SEAS-NVE køber Vordingborg Elnet

Energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE har indgået aftale med Vordingborg Forsyning om at overtage Vordingborg Elnet.

Energisektoren er midt i en konsolidering, som SEAS-NVE i høj grad har bidraget til i Østdanmark. Det er blandt andet sket via en række overtagelser og sammenlægninger. Nu er Vordingborg Forsyning og SEAS-NVE blevet enige om, at Vordingborg Elnet sælges og senere på året fusioneres med netselskabet Cerius.

Handlen sker i forlængelse af Vordingborg Forsynings ønske om at skærpe sit fokus på drift af forsyningens vand-, varme- og spildevandsselskaber.

”Jeg er glad for, at det er en enig bestyrelse og generalforsamling, der indstillede til vores ejerkreds, Vordingborg Kommunalbestyrelse, at vi nu afhænder Vordingborg Elnet. Der har tidligere været taget tilløb til at afhænde elnettet, og nu skulle det være. Hen over sommeren og efteråret 2018 har vi haft konstruktive drøftelser med SEAS-NVE om muligt køb. Jeg er derfor glad for, at vi er blevet enige, for vi ser ikke længere os selv som de rette ejere, udtaler Kurt Johansen, bestyrelsesformand i Vordingborg Energi Holding A/S.

Han er overbevist om, at kunderne er sikret fortsat høj forsyningssikkerhed og stabil drift: ”SEAS-NVE har drevet elnettet i Vordingborg i flere år og har derfor detaljeret kendskab til dets drift og tilstand. Derfor er jeg helt tryg ved, at vi fortsat vil have vores meget høje forsyningssikkerhed”.

Med til at drive udviklingen

Om baggrunden for købet af Vordingborg Elnet siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør i SEAS-NVE:

”Vi ønsker at være med til at drive udviklingen af det danske energisystem. Derfor er det en del af vores strategi at overtage og videreudvikle lokale elnet. Jeg glæder mig over, at vi med købet af Vordingborg Elnet og den kommende fusion med Cerius tager endnu et skridt i denne retning. Jeg ser meget frem til at byde cirka 5200 nye netkunder og kommende andelshavere velkommen”.

For Jesper Hjulmand handler købet også om elnettets fremtidige rolle i den grønne omstilling:

”De stadigt stigende mængder vedvarende energi stiller nye krav til elnettet. Nogle gange er produktionen af energi for høj i forhold til forbruget, og i andre perioder er det omvendt. Fremtidens elnet skal kunne bruges smartere og mere intelligent, når energien ikke bliver produceret på store centrale kraftværker. Og den omstilling og udvikling kræver økonomiske muskler samt kompetencer.”

I kraft af købet vil cirka 5200 vordingborgensere blive andelshavere i SEAS-NVE i løbet af 2019, og selskabets repræsentantskab vil blive udvidet med tre pladser. Udover at blive medejere af en koncern, der fremmer den grønne omstilling og investerer i fremtidens elnet, får de nye andelshavere også gavn af en række konkrete fordele. Vordingborg bliver eksempelvis omfattet af den intensiverede fibernetudrulning, som SEAS-NVE annoncerede i efteråret 2018.

Supplerende fakta:

  • I handlen indgår cirka 40 km elnet på højspændingsniveau (10 kV), cirka 80 km elnet på lavspændingsniveau (0,4 kV) og cirka 5.200 elmålere af samme type, som de fjernaflæselige elmålere i resten af det Vestsjællandske elnetområde.
  • SEAS-NVE overtager ingen medarbejdere i forbindelse med handlen, og ingen medarbejdere afskediges.
  • SEAS-NVE har siden 2015 drevet og vedligeholdt elnettet i Vordingborg, inklusive elmålere.